جشنواره «هنر زنده است» با استقبال هنردوستان و اهالی هنر آغاز شد.
به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره هنر زنده است، در روز اول جشنواره در بخش فیلم‌های کوتاه، فیلم های دویدن، هدیه بابا، آوا، شکر خانه و درخت ترش نمایش داده می‌شود.
همچنین در بخش فیلم‌های بلند داستانی، در سانس اول فیلم «پل هوایی» ساخته حسین شهبازی با استقبال مدعوین و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سالن اصلی پ...
جشنواره
15 ساعت پیش
گزارش نشست نقد و بررسی فیلم «لجن‌خوار» در جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
1 روز پیش
گزارش نشست نقد و بررسی فیلم «تک‌نوازی روی یخ‌های شناور» در جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
1 روز پیش
نمایش ویژه فیلمی از کارگردان مطرح سینمای ترکیه در روز ششم جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
1 روز پیش
گزارش نشست «سیف‌اله صمدیان» درباره بخش دیجیتال‌آرت در چهارمین روز جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
1 روز پیش
زنده نگه‌داشتن هنر یعنی زنده نگه‌داشتن جامعه
جشنواره
1 روز پیش
زندگی با هنر در جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
2 روز پیش
گزارش نشست نقد و بررسی فیلم «پیرمردها نمی‌میرند» در جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
2 روز پیش
چند تغییر در جدول برنامه‌های جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
2 روز پیش
حضور پررنگ هنرمندان از سراسر کشور در جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
15 ساعت پیش
گزارش نشست نقد و بررسی فیلم «لجن‌خوار» در جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
1 روز پیش
گزارش نشست نقد و بررسی فیلم «تک‌نوازی روی یخ‌های شناور» در جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
1 روز پیش
نمایش ویژه فیلمی از کارگردان مطرح سینمای ترکیه در روز ششم جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
1 روز پیش
گزارش نشست «سیف‌اله صمدیان» درباره بخش دیجیتال‌آرت در چهارمین روز جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
1 روز پیش
زنده نگه‌داشتن هنر یعنی زنده نگه‌داشتن جامعه
جشنواره
1 روز پیش
زندگی با هنر در جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
2 روز پیش
گزارش نشست نقد و بررسی فیلم «پیرمردها نمی‌میرند» در جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
2 روز پیش
چند تغییر در جدول برنامه‌های جشنواره «هنر زنده است»
جشنواره
2 روز پیش
حضور پررنگ هنرمندان از سراسر کشور در جشنواره «هنر زنده است»

پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب

تلفن 88657248-021

دبیرخانه 88657248-021

info@honarzaendeast.ir