داوران بخش دیجیتال آرت جشنواره «هنر زنده است» معرفی شدند

داوران بخش دیجیتال آرت جشنواره «هنر زنده است» معرفی شدند
.

ابراهیم حقیقی، کامبیز درم بخش، سیف الله صمدیان و آزاده اخلاقی داوران بخش دیجیتال آرت جشنواره آنلاین «هنر زنده است» شدند.
.

محمود کلاری دبیر بخش دیجیتال آرت این جشنواره است.
.
این بخش به شکل رقابتی در ده عنوان برگزار می شود و بنا به تشخیص هیئت داوران آثار مختلف شرکت کننده در بخش مسابقه و نگاه نو قرار می گیرند.
.

.
جشنواره «هنر زنده است» در چهار بخش:
- فیلم: به دبیری کمال تبریزی
- تئاتر: به دبیری بهروزغریب پور
- موسیقی: به دبیری فردین خلعتبری
 - دیجیتال آرت: به دبیری محمود کلاری
 اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود.
.
این جشنواره با پیام چند وجهی «جهان زنده است، هنر زنده است،هنرمندان زنده‌اند، مخاطبان زنده‌اند» در پلتفرم‌های نمایشی برگزار می‌شود.
.
موسسه فرهنگی هنری «برداشت آخر» و مجموعه فرهنگی هنری «مربع۱۱» برگزار کنندگان این جشنواره هستند.
پردیس تئاتر و موسیقی باغ کتاب

تلفن 88657248-021

دبیرخانه 88657248-021

info@honarzaendeast.ir